Rescue Soft - софтуерна фирма


 
 

Nurse

Софтуер за лекари
софтуер за лекари

Програмата е предназначена за лекари, които имат договор с НЗОК. Съобразена е с всички изисквания на НЗОК за попълване и печат на първичните документи, за изготвяне на месечни (хартиени и електронни) отчети, справки, класификация за пациентите и други.
подробности

 

MediDENT

Софтуер за лекари по дентална медицина
софтуер за зъболекари
Софтуерът е напълно съобразен с изискванията на НЗОК за попълване и печат на първичната Ви документация и подготвен за въвеждането на електронното отчитане.
подробности

 

MediCare

Софтуер за лаборатории.
софтуер за лаборатории
Програмата е предназначена за лаборатории, които имат договор с НЗОК. Съобразена е с всички изисквания на НЗОК за попълване и печат на първичните документи, за изготвяне на месечни (хартиени и електронни) отчети, справки, класификация за пациентите и други.
подробности

 

CORDLES

Софтуер за фактуриране
софтуер за фактуриране
Софтуер за улесняване издаването на фактури във всекидневната работа на счетоводителите.
подробности
 
Created by: Rescue Soft