Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

CORDLES

Софтуер за фактуриране

 

дата: 12.12.2023
версия: 4.0.1 размер: 38.76 MB

> Бъг фикс: Конфигурация на типове ДДС във фирма
> Възможност за маркиране на документ като свободен - за корекция
> Възможност за активиране на фирми/получатели към контрагент
> Бъг фикс: Корекция при експорт на данни към счетоводна програма
> Бъг фикс: Печат на текст към кредитно/дебитно известие
> Възможност за смяна на контрагент на издаден документ
> Бъг фикс: Печат на фактури с голяма номерация
> Бъг фикс: Конфигурация на тип ДДС по подразбиране
> Добавена опция за избор на знаци след запетаята в количество
> Добавен експорт към счетоводни програми
> Корекция при визуализация на изпращащия е-mail
> Корекция при визуализация на дробни количества
> Корекция при печат на фактура за фирми с дълги ЕИК
> Корекции по справки
> Глобална настройки за брой знаци след запетая в цена
> Добавена част `история на цена` при изписване
> Корекции при печат на ФП от дублирани документи
 
 
Created by: Rescue Soft