Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

CORDLES

Софтуер за фактуриране

 

дата: 12.08.2022
версия: 4.0.1 размер: 38.74 MB

- Корекция при визуализация на дробни количества
- Корекция при печат на фактура за фирми с дълги ЕИК
- Корекции по справки
- Глобална настройки за брой знаци след запетая в цена
- Добавена част `история на цена` при изписване
- Корекции при печат на ФП от дублирани документи
- Създаване и използване на профили
- Издаване на свободен касов бон
- Опция за диначична проверка за данъчна регистрация
- Добавени опции при изпращане на документ
- Корекции по въвеждане на данни от файл
- Корекции по справки (разделяне по фирми)
- Системни корекции
- Корекции при регистрация на фирми
- Опция за печат на данни от бон във фактура
- Кредитно известие от маркиран документ
- Корекция при фактура от проформа
- Бета версия за тестове
 
 
Created by: Rescue Soft