UPDATE:.MediCARE
Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 17.05.2018
версия: 6.0.0.0180 размер: 17.3 MB

.: 17.05.2018 :.
> Корекции в цени по НРД 2018
> Отчет на такси в CSV File
> Отчет на такса пенсионер в лаб. с код 06
> Управление на касов апарат
> Системни корекции
> Корекции по счетоводни документи
> Промени по електронния отчет (XML)
> Подноеяеане на лиценз
> Нови цени по спец-я
> Допълнително преизчисляване на МДД
> Корекции по индивидуални отчети (структурни)
> Корекция по ценови листи
> Подновяване на лицензи
> Корекции по отчетни документ
> Проверка на вх. талон в НЗОК за валидно РЦЗ
> Промяна по отчетни документи
> Корекция в проверяващ модул
> Корекци по Решение 2016 на НЗОК
> Корекции по приложение 9 за рентген
> Модул за издаване на фактури
> Корекция в отчет в ПИС при болнична лаб-ия
> Корекции в печат на лаб. журнал
> Корекция при изпращане на финансови документи
> Корекции в проверка на подадени файлове през WS
> Разработка на отчетен модул в ПИС на НЗОК
 
Created by: Rescue Soft