Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 20.05.2024
версия: 6.0.0.0180 размер: 61.13 MB

.: 20.05.2024 :.
> Подновяване на лицензии
> Бъг фикс: Изпращане на резултати към НЗИС
> Корекция на цени към НРД 2023-2025 - Анекс от 02,2024 г.
> Визуализиране на подпис в списъка с НМДД
> Възможност за полагане на електронен подпис от пациент с пен таблет
> Корекция на цени към НРД 2023-2025
> Корекции при публикуване на резултати в интернет
> Бъг фикс: Запис на резултати в НЗИС
> Корекции в цени на изследвания по НЗОК
> Бъг фикс: Запис на резултати в НЗИС
> Работа със спецификация на НЗИС версия 1.12.2
> Бъг фикс: Няколко важни корекции
> Търсене на талони вече за период
> Системни корекции
> Добавени нови кодове на изследвания според РД-НС-01-4-14
> Системни корекции по собствени изследвания с резултати към НЗИС
> Въвеждане на номера на талон и лист при входящ хартиен документ
> Корекции при печат на талон НМДД
> Корекции в основен изглед и премахване на номера в бланката
 
Created by: Rescue Soft