Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 20.11.2018
версия: 6.0.0.0180 размер: 17.32 MB

.: 20.11.2018 - 2 :.
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в данни за чужденци
> Фиксиран бъг в дати при импорт на резултати от машини
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Генериране на ХМЛ по формат НРД2018
> Подготовка за електронни фактури
> Корекции в цени по НРД 2018
> Отчет на такси в CSV File
> Отчет на такса пенсионер в лаб. с код 06
> Управление на касов апарат
> Системни корекции
> Корекции по счетоводни документи
> Промени по електронния отчет (XML)
> Подноеяеане на лиценз
> Нови цени по спец-я
 
Created by: Rescue Soft