Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 29.04.2021
версия: 6.0.0.0180 размер: 40.9 MB

.: 29.04.2021 :.
> Актуализация по спецификация на НЗИС към версия 1.4.2.
> Корекции по отчети за обекти с номер от НЗОК
> Системни корекции
> Корекции по ХМЛ отчет за електронни НМДД
> Възможност за обработка на Електронни НМДД
> Корекция в подаване на отчети към ПИС
> Добавяне на код на МДД за COVID-19
> Визуализиране на подписи включени в `движение`
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Корекции на цени кодове по НРД 2020
> Опция за потвърждаване на резултати
> Корекции в печат на баркодове
> Добавен код в проверка на ХМЛ файл
> Добавен код за МДД
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в данни за чужденци
> Фиксиран бъг в дати при импорт на резултати от машини
 
Created by: Rescue Soft