Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediDENT

Софтуер за лекари по дентална медицина

 

дата: 11.07.2022 г.
версия: 1.0.0.480 размер: 42.19 MB

.: 11.07.2022 :.
> Корекции в цени към НЗОК
> Корекции в печат на бланки
> Системна корекция
> Корекции на цени от 09.2020 г.
> Корекция в подаване на отчети към ПИС
> Добавяне на код на МДД за COVID-19
> Визуализиране на подписи включени в `движение`
> Нов модул за комуникация с ПИС на НЗОК
> Пълна поддръжка на протокол TLS1.2
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Добавени декларации
> Корекции в цени - НРД2020
> Системна корекция
> Корекции в цени - РД-НС-01-2-3 от 29.01.2019 г
> Корекции по отчет на електронни фактури
> Корекции в данни за самоосигуряващисе с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в спецификация
> Корекции в електронен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
 
Created by: Rescue Soft