Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediDENT

Софтуер за лекари по дентална медицина

 

дата: 08.06.2018 г.
версия: 1.0.0.480 размер: 15.5 MB

.: 08.06.2018 :.
> Нови цени по НРД 2018
> Корекции по първични документи
> Системни корекции
> Корекции по пътища на отчети
> Подновяване на лицензии
> Кореткции по отчетни бланки
> Корекции по визуализация на карта
> Ново име за спец. неблагоприятни
> Допълнителна дейност за над 18 г.
> Корекция по ценови листи
> Подновяване на лицензи
> Корекции по ценови листи
> Промяна по отчетни документи
> Промяна по първични мед. документи
> Корекция по подписване на отчетни файлове
> Системни корекции
> Първични документи по НРД 2015
> Отчетни документи по НРД 2015
> Цени на дейности и изследвания по НРД 2015
> Корекция в проверка НАП
> Корекции по спецификации за 2014 г.
> Премахване на некорекни ASCII символи в лекарствен списък
> Подновяване на лиценз
> Корекции по експорт в PDF
> Корекции на спецификация по НРД 2013
> Смяна на платформа за разработка
 
Created by: Rescue Soft