Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 21.09.2023 г.
версия: 6.1 размер: 65.14 MB

.: 21.09.2023 :.
> Нова конфигурация на алергии и изпращането им в НЗИС
> Изчитане на алергии въведени в НЗИС от други лекари
> Бъг фикс: Създаване на нова мед. бележка след изтриването й.
> Възможност за изтриване на мед. бележка за ученик (ограничения от НЗИС)
> Подготовка за въвеждане на алергии в НЗИС
> Подобряване визуализация на електронен подпис от пациент
> Корекция при мед. бележка с опция Друго
> Възможност за издаване на електронни медицински бележки за ученици
> Добавени кодове на изследвания по НРД 2023-2025
> Добавена процедура за Gardasil 9 по НРД 2023-2025
> Въвеждане на електронен подпис на пациента
> Подготовка за въвеждане на електронни медицински бележки за ученик
> Системни корекции
> Възможност за бракуване на ваксини с печат на протокол
> Бъг фикс: Изтегляне на данни за протокол от НЗОК
> Добавено в терапия към НЗОК и лекарства назначени от специалист
 
 
Created by: Rescue Soft