Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 14.03.2019 г.
версия: 6.1 размер: 19.84 MB

.: 14.03.2019 :.
> Корекция проверка в НАП / заменя SSL3 - TLS1.0 /
> Корекции в персонален отчет - всички лекари
> Корекции в цени спрямо РД-НС-01-1-2 / 27.12.2018 г.
> Корекции в изпращане на месечен отчет
> Зареждане на лекарства ONLINE
> Печат на касови апарати по наредба H-18
> Корекции по персонален отчет
> Добавен код за МДД
> Добавен отчет към РЗИ по прил. 7а
> Генериране на персонален отчет
> Корекции в данни за самоосигуряващисе
> Корекция в проверка резултати от Рамус
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Изчистен проблем при изпращане на отчети
> Корекции в отчет на имунизации
> Корекции в отчет на физиотерапия
> Корекции по отчет на новозаписани пациенти
 
 
Created by: Rescue Soft