Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 18.10.2018 г.
версия: 6.1 размер: 19.88 MB

.: 18.10.2018 :.
> Лекарствен списък в сила от 16.10.2018
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Изчистен проблем при изпращане на отчети
> Корекции в отчет на имунизации
> Корекции в отчет на физиотерапия
> Корекции по отчет на новозаписани пациенти
> Корекции по отчети в данни за хоспитализация
> Авт. премахване на неразрешени символи в XML
> Корекции по отчет на проф. карти
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Оптимизация в създаването на XML файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Контроли в лекарства по J44.8
> Корекции по печат на фискален принтер
> Корекции в цени на коригираща спец-я
> Корекции в отчет неосиг. бременни
> Корекции в първични документи
> Отчетни документи и цени по НРД 2018
> Системни корекции
> Корекции по печат на фискален принтер
 
 
Created by: Rescue Soft