Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 01.03.2021 г.
версия: 6.1 размер: 45.29 MB

.: 01.03.2021 :.
> Корекция време между дози на имуниции
> Корекции по отчет към НЗОК
> Възможност за корекция на неизпратени ваксини в НЗИС
> Разпознава кодове и на други имунизации
> Добавена соц-на група за имунизиране - Други
> Корекция на Е-Рецепти за инсулин към НЗИС
> Корекция при дублиране на рецепти
> Кореции при зареждане на лекарствени списъци
> Активни кодове за имунизации против Covid-19
> Корекии по рецепти в съответствие с НЗИС
> Въвеждане на електронно отчитане на имунизации
> Системни корекции
> Корекция в електронни рецепти - номера на книжки
> Корекции по печат на електронни документи
> Корекции в отчети (еднакви кодове във нотификация)
> Актуализация на период на Ценови листи
> Актуализирани приложения 5 и 6 на отчета към РЗИ
> Системни корекции по НЗИС
> Възможност за издаване на електронни рецепти
 
 
Created by: Rescue Soft