Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 21.09.2022 г.
версия: 6.1 размер: 49.4 MB

.: 21.09.2022 :.
> Корекции по заявление за получаване на ваксини против COVID-19
> Системни корекции
> Бъг фикс: Коркеция при изчитане на входящи талони от НЗИС
> Команда за синхронизиране статуса на преглед със НЗИС
> Бъг фикс: Въвеждане на имунизация с баркодчетец (Пентаксим)
> Актуализация на подсказвателните текстове при профилактика
> Добавени нови кодове на изследвания според РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г.
> Бъг фикс: Отчет на физиотерапевт първични прегледи без заключителни
> Възможност за печат на входяща консултация от специалист.
> Бъг фикс: Проблем при изтегляне на талон от НЗИС при наличие на множество талони
> Корекция при запис на пациент с осигурител от чужбина с Е-форма
> Корекция при печат на данни за входящ документ - ръчно въвеждан
> Корекция при въвеждане на втора бустер доза след два приема Jansen
> Добавена възможност за преглед от сестра по повод `Здравни грижи`
 
 
Created by: Rescue Soft