Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 19.04.2018 г.
версия: 6.1 размер: 19.95 MB

.: 19.04.2018 :.
> Лекарствен списък в сила от 16.04.2018
> Корекции по печат на фискален принтер
> Корекции по първични документи
> Първични документи по НРД 2018
> Корекция в IP адрес на Рамус
> Добавен опис на фискални бонове
> Нов отчет - платени такси пенсионер
> Добавен фискален принтер ЗИТ B20 KL
> Добавен фискален принтер Елтрейд A1/B1
> Системни корекции
> Настройване към европейска директива GDPR
> Допълнителни филтри към потребителски такси
> Автоматично прихваща такси пенсионер от
регистратура
> Опция за автоматичен печат на ФП
> Корекции при работа без ФП (грешни номера)
> Без диалог с такси за непълнолетни
> Корекции по касов апарат модел Датекс
> Възможност за запис на фиск. бележки за
такси на пенсионери
> Корекции по печат на бланки
> Корекции в печат на мед. бележка за ученици
 
 
Created by: Rescue Soft