Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 26.11.2019 г.
версия: 6.1 размер: 33.77 MB

.: 26.11.2019 :.
> Включване в отчета на имун. против грип
> Системни корекции
> Корекции при протокол на чужденци
> Регистрация на имун. срещу сезонния грип
> Корекции в печат на рецепта
> Със заплащане на имун. код 47 (МПР)
> Корекции в UI
> Корекции в кодове за хоспитализация
> Добавен протокол за ком-я с Датекс Х модели
> Възможност за обработка на повече от 1
нотификация от един и същи тип.
> Добавена възможност за подреждане на такси
> Корекции в ъпдейт - при мрежови инсталации
> Добавен код проц-ра при имунизация за РМШ
> Подобрена работа с диалога за фискализация
> Без ФП - въпрос за номер на бон при пенсионер
> Подготовка за работа по наредба Н-18 на НАП
> Корекции във файла `Сведение за имунизации`
> Корекция проверка в НАП / заменя SSL3 - TLS1.0 /
> Корекции в персонален отчет - всички лекари
 
 
Created by: Rescue Soft