Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 18.11.2020 г.
версия: 6.1 размер: 44.59 MB

.: 18.11.2020 :.
> Системни корекции
> Корекции в имунизации - заплащани от НЗОК
> Корекция по отчет на потр. такси
> Корекции на цени от 09.2020 г.
> Корекции в печат на Направление за ТЕЛК
> Корекция в подаване на отчети към ПИС
> Корекция в проверка резултати On-line
> Корекция по Договор № РД-НС-01-4-3 от 28.04.2020 г.
> Корекция по Договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г.
> Опция за проверка за нотификации в ПИС
> Визуализиране на подписи включени в `движение`
> Възстановена проверка на целия списък в НАП
> Отстраняване на рапортувани проблеми
> Отваряне на файлове (*.p7s) подписани в ПИС на НЗОК
> Печат на трансгранична рецепта (ref. 10.12.01E PGEU)
> Нов модул за комуникация с ПИС на НЗОК
> Пълна поддръжка на протокол TLS1.2
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Добавени МКБ кодве за COVID-19
> Корекции по настройки на E-mail за изпращане
 
 
Created by: Rescue Soft