Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 03.05.2019 г.
версия: 6.1 размер: 32.55 MB

.: 03.05.2019 :.
> Системни корекции
> Възможност за обработка на повече от 1
нотификация от един и същи тип.
> Добавена възможност за подреждане на такси
> Корекции в ъпдейт - при мрежови инсталации
> Добавен код проц-ра при имунизация за РМШ
> Подобрена работа с диалога за фискализация
> Без ФП - въпрос за номер на бон при пенсионер
> Подготовка за работа по наредба Н-18 на НАП
> Корекции във файла `Сведение за имунизации`
> Корекция проверка в НАП / заменя SSL3 - TLS1.0 /
> Корекции в персонален отчет - всички лекари
> Корекции в цени спрямо РД-НС-01-1-2 / 27.12.2018 г.
> Корекции в изпращане на месечен отчет
> Зареждане на лекарства ONLINE
> Печат на касови апарати по наредба H-18
> Корекции по персонален отчет
> Добавен код за МДД
> Добавен отчет към РЗИ по прил. 7а
> Генериране на персонален отчет
> Корекции в данни за самоосигуряващисе
 
 
Created by: Rescue Soft