Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 19.02.2020 г.
версия: 6.1 размер: 34.71 MB

.: 19.02.2020 :.
> Улеснен вариант за корекции по договора с НЗОК
> Корекции в проверка статус в НАП (TLS1.2)
> Корекции в печат на протокол за лекарства
> Цени по НРД2020
> Корекции в печат на медицински протокол на ЛКК
> Информация относно внедряване на СУПТО
> Корекции в печат на талон за ТЕЛК по приложение 8
> Корекции по наредба за Болнични листове
> Корекции в бланка Протокол за лекарства
> Корекции в отчет на имун. при изравняване с НЗОК
> Включване в отчета на имун. против грип
> Системни корекции
> Корекции при протокол на чужденци
> Регистрация на имун. срещу сезонния грип
> Корекции в печат на рецепта
> Със заплащане на имун. код 47 (МПР)
> Корекции в UI
> Корекции в кодове за хоспитализация
> Добавен протокол за ком-я с Датекс Х модели
> Възможност за обработка на повече от 1
нотификация от един и същи тип.
> Добавена възможност за подреждане на такси
 
 
Created by: Rescue Soft