Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 07.12.2022 г.
версия: 6.1 размер: 49.67 MB

.: 07.12.2022 :.
> Добавена опция за резултат от Хоспитализация
> Корекция на цени на МДД в сила от 01.09.2022 г.
> Добавена опция за източник на финансиране в документи (Хосп.)
> Системни корекции
> Корекции в данни за област - София област
> Работа със спецификация на НЗИС версия 1.12.2
> Бъг фикс: Няколко важни корекции
> Корекции при избор на бустер дози за Covid-19
> Избор на входящи талони вече за период
> Корекции по ХМЛ отчет - въвеждане на НРН номера за МН, МНВСД, МЕ, Хосп
> Възможност за въвеждане на имунизация против грип по национална програма в НЗИС с дублиран прием
> Бъг фикс: Отчет на профилактични карти на пациенти с ЕГН с две имена
> Бъг фикс: Коркеция по отчет на физиотерапия - първични неприключени
> Корекции по заявление за получаване на ваксини против COVID-19
> Бъг фикс: Коркеция при изчитане на входящи талони от НЗИС
> Команда за синхронизиране статуса на преглед със НЗИС
 
 
Created by: Rescue Soft