Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 01.06.2020 г.
версия: 6.1 размер: 38.63 MB

.: 01.06.2020 :.
> Възстановена проверка на целия списък в НАП
> Отстраняване на рапортувани проблеми
> Отваряне на файлове (*.p7s) подписани в ПИС на НЗОК
> Печат на трансгранична рецепта (ref. 10.12.01E PGEU)
> Нов модул за комуникация с ПИС на НЗОК
> Пълна поддръжка на протокол TLS1.2
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Добавени МКБ кодве за COVID-19
> Системни корекции
> Корекции по настройки на E-mail за изпращане
> Отчитане на новозаписани диагнози в Рец .к-а V.2
> Печат на празни страници за рец. книжка
> Улеснен вариант за корекции по договора с НЗОК
> Корекции в проверка статус в НАП (TLS1.2)
> Корекции в печат на протокол за лекарства
> Цени по НРД2020
> Корекции в печат на медицински протокол на ЛКК
> Информация относно внедряване на СУПТО
> Корекции в печат на талон за ТЕЛК по приложение 8
> Корекции по наредба за Болнични листове
 
 
Created by: Rescue Soft