Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 15.07.2021 г.
версия: 6.1 размер: 47.92 MB

.: 15.07.2021 :.
> Разпознава ваксини Jansen, Prevenar
> Възможност за въвеждане на РК ръчно.
> Системни корекции и оптимизация
> Корекции при изчитане на данни от Рецептурна книжка
> Корекции в проверяващия модул на XML отчета
> Докладва за грешка при отчет с неизпратени имун. Covid-19
> Корекции в списък на диагнози за рецептурна книжка
> Корекции в XML отчет при наличие на рецепти на хартия
> Изчистени проблеми при добавяне на диагнози в Рец. книжка
> Изключва опция за печат на лекарства за Рец. книжка
> Активира комуникация с ПИС на НЗОК (ако е било деактивирано)
> Корекции по създаване на нова Рец. книжк
> Корекции по отчет - имунизации против COVID
> Корекции по отчети - рецептурни книжка в отчет към НЗОК
> Работа с електронна рецептурна книжка
> Корекции по отчети - електронни имунизации
> Оптимизация при изписване на лекарства
 
 
Created by: Rescue Soft