UPDATE:.NURSE
Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 17.08.2018 г.
версия: 6.1 размер: 19.85 MB

.: 17.08.2018 :.
> Лекарствен списък в сила от 16.08.2018
> Контроли в лекарства по J44.8
> Корекции по печат на фискален принтер
> Корекции в цени на коригираща спец-я
> Корекции в отчет неосиг. бременни
> Корекции в първични документи
> Отчетни документи и цени по НРД 2018
> Системни корекции
> Корекции по печат на фискален принтер
> Корекции по първични документи
> Първични документи по НРД 2018
> Корекция в IP адрес на Рамус
> Добавен опис на фискални бонове
> Нов отчет - платени такси пенсионер
> Добавен фискален принтер ЗИТ B20 KL
> Добавен фискален принтер Елтрейд A1/B1
> Системни корекции
> Настройване към европейска директива GDPR
> Допълнителни филтри към потребителски такси
> Автоматично прихваща такси пенсионер от
регистратура
> Опция за автоматичен печат на ФП
> Корекции при работа без ФП (грешни номера)
> Без диалог с такси за непълнолетни
 
 
Created by: Rescue Soft