Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 06.07.2022 г.
версия: 6.1 размер: 49.35 MB

.: 06.07.2022 :.
> Допълнителни данни при въвеждане и печат на Бързо известие
> Възможност за въвеждане на 2-ра бустерна доза за Comirnanty
> Връщане на иноформация за проф. прегледи до подписване на анекс
> Корекция по информация за проф. прегледи
> Възможност за печат на входящи талони - за специалисти
> Възможност за търсене на преглед по НРН
> Корекции по изчитане на населено място на пациента
> Корекции по изчитане на групови резултати от НЗИС (Лаборатория)
> Задаване на стандартни кодове към НЗИС при лабораторни изследвания
> Ускоряване изчитане на резултати в НЗИС
> Бъг фиксове и подобряване на потребителското изживяване
> Бъг фикс при обработка на талони вкл. и от заместващи лекари
> Групиран печат на електронни рецепти - опция автоматично включена
> Корекции при отчет на специалисти - електронни прегледи преди 01.06.2022
> Временно спиране на СМС канала за изпращане на НРН
 
 
Created by: Rescue Soft